Rühmade koosseis

Käo Tugikeskuse täiskasvanute keskuste (Pae keskus, Maleva keskus) rühmade komplekteerimise alused

Teenust osutatakse kuueliikmelistes rühmades, mis on komplekteeritud arvestades teenusekasutaja tegevusvõimet ja käitumise eripära. Kahe teenusekasutaja kohta peab olema vähemalt üks tegevusjuhendaja.

Täiskasvanute keskustes võetakse rühmade komplekteerimisel arvesse:

 • kuulumine keskuse teenusekasutajate sihtgruppi (raske või sügav intellektipuue või liitpuue);
 • sobivus/ valmidus rühmas tegutsemiseks;
 • teenuskasutaja elukoht va liikumisabivahendit kasutavad teenusekasutajad;
 • ligipääsetavus keskuse ruumides;
 • tingimused suurema hooldusvajadusega teenusekasutajatele (WC-de arv ja suurus, tõstuki kasutamise võimalus, mähkimis-/pesemislaud, funktsionaalvoodi, et võimaldada teenusekasutajatele puhkust, asendivahetust jne) ning töötajate hoolduskoormus (arvestatakse, mitu suure hooldusvajadusega teenusekasutajat on rühmas);
 • kohandatud keskkond individuaalseks või grupitegevuseks (vajadusel eraldatud kohad individuaalseks tegevuseks);
 • teenusekasutajate omavaheline sobivus (tegevusvõime, käitumise eripärad, tervislik seisund, huvid jne);
 • vanema sooviga arvestatakse juhtumipõhiselt.

Pae keskus pakub teenuseid järgmiste piirkondade teenusekasutajatele:

 • Lasnamäe;
 • Pirita;
 • Kesklinn;
 • Haabersti;
 • Mustamäe.

Maleva keskus pakub teenuseid järgmiste piirkondade teenusekasutajatele:

 • Põhja-Tallinn;
 • Mustamäe;
 • Haabersti;
 • Nõmme;
 • Kesklinn;
 • Kristiine.