Rehabilitatsioon

Kellele rehabilitatsiooniteenuseid osutatakse?

Käo Tugikeskuses osutatakse rehabilitatsiooniteenuseid ilma majutuseta keskmise, raske ja sügava puudega lastele ning täiskasvanutele. Kõiki rehabilitatsiooniteenuseid osutatakse Käo Tugikeskuse lastekeskuses eesti keeles. 

Asutuses koostatakse isiklikke rehabilitatsiooniplaane järgmistele sihtrühmadele:

 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2' lg 2 p 1 tähenduses lapsed kuni 18-eluaastani;
 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2' lg 2 p 2 tähenduses 16-aastased ja vanemad isikud;
 • 16-aastased kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 vanaduspensioniikka jõudnud psüühilise erivajadusega isikud.

Milliseid rehabilitatsiooniteenuseid pakutakse?

Rehabilitatsiooniteenused Käo Tugikeskuse lastekeskuses:

Sihtrühmad: 

 1. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2' lg 2 p 1 tähenduses lapsed kuni 18-eluaastani;
 2. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2' lg 2 p 2 tähenduses 16-aastased ja vanemad isikud;
 3. 16-aastased kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 vanaduspensioniikka jõudnud psüühilise erivajadusega isikud.

Teenused:

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine;
 • rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö;
 • rehabilitatsiooni tulemuste hindamine;
 • sotsiaaltöötaja teenus;
 • eripedagoogi teenus;
 • logopeedi teenus;
 • füsioterapeudi teenus;
 • tegevusterapeudi teenus;
 • loovterapeudi teenus (muusikateraapia ja kunstiteraapia);
 • psühholoogi teenus;
 • õe teenus.

Kes kuuluvad Käo Tugikeskuse rehabilitatsioonimeeskonda?

 • meeskonna koordinaator, sotsiaaltöötaja Paula Dmitrijev;
 • arst-psühhiaater Mallika Koel;
 • meditsiiniõde Inna Rahendi;
 • psühholoog Mari Munk;
 • eripedagoog - logopeedi kvalifikatsiooniga Mai Uudevald, Kaie Henk, Sirly Eelmets, Margit Raigla, Merle Henberg;
 • eripedagoogid Kati Kiiver (hindamine, nõustamine), Marge Siimann;
 • füsioterapeut Laura Feldbach;
 • tegevusterapeudid Jaanika Savolainen, Kristi Viimsalu;
 • muusikaterapeudid Kertu Rummel.

Kuidas registreeruda rehabilitatsiooniteenusele?

Rehabilitatsiooniteenustele ja rehabilitatsiooniplaani koostamisele registreerumiseks palume ühendust võtta telefonil 
5854 5586 või e-maili teel paula at kaokeskus dot ee

Registreerumisel palume teatada:

 • suunamiskirja number ja otsuse vastuvõtmise kuupäev;
 • isikuandmed;
 • millises lasteasutuses, koolis või keskuses teenusesaaja käib (võimalusel eripedagoogiline iseloomustus);
 • kontaktandmed.

NB! Teenusesaaja käib teraapiates koos esindajaga, kui pole muudmoodi kokku lepitud!

Kaasa võtta:

 • suunamiskiri;
 • eelmine rehabilitatsiooniplaan;
 • iseloomustus õppe-, kasvatus- või hoolekandeasutusest;
 • võimalusel väljavõte arstlikest dokumentidest.

Kuidas meid leida?

Käo Tugikeskuse lastekeskuse rehabilitatsioonimeeskond asub Tallinnas, Kristiine linnaosas aadressil Käo 53. Ühistransporti kasutades saate meie juurde sõita kesklinnast bussidega nr. 17 ja 17A Nõmme tee peatusesse ning bussiga nr 23 Västriku peatusesse

NB! Käo Tugikeskuse lastekeskus on ligipääsetav. 

Lisainfot rehabilitatsiooni küsimustes leiate Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt.

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuste osutamise kord Käo Tugikeskuses.