Pikaajaline kaitstud töö teenus

Käo Tugikeskus osutab ajavahemikul 01.07.-31.12.17 pikaajalist kaitstud töö teenust

Käo Tugikeskuses toimub pikaajalise kaitstud töö teenuse osutamine erinevates töötubades grupitegevusena ja/või individuaalselt, kus teenusele tulijal on tutvumiseks võimalik osaleda kõikideKäo Tugikeskuse poolt pakutavate töötubade töös, et leida enda jaoks sobivaim.

Töötegevused on eesmärgipärased: oluline on protsessis osalemine lähtuvalt huvist-ja motivatsioonist ning hiljem kui valmib toodang, see turustada.

PKT töötegevused teenuse I etapis:

Kus toimub töötegevuste huvide-ja motivatsiooni kaardistamine, tööoskuste hindamine ja kujundamine ning tööoskuste õpetamine ja harjutamine teenusekasutaja huvidest ja eelistustest lähtuvalt järgnevates valdkondades:

 1. Kodumajandus (toiduvalmistamine, pesu pesemine pesumasinaga, majapidamistööd);
 2. Käsitöö (paberkottide valmistamine ja dekoreerimine, õnnitluskaartide valmistamine, küünalde valmistamine, vannipallide valmistamine, kangastelgedel ja SAORI-telgedel kudumine);
 3. Koristus (sise- ja välikoristus, erinevate pindade puhastus, inventari korrastamine ja hoiustamine).

PKT töötegevused teenuse II ja III etapis:

1. Kodumajandus valik teenusekasutaja huvist lähtuvalt (toiduvalmistamine, pesu pesemine pesumasinaga, majapidamistööd)

 • Töövahendite korrashoid. Majapidamistööde ohutusnõuded. Kaitsekindad ja nende kasutamine. Keskkonnasõbralik vahendite kasutamine. Puhastusainete hoidmine.
 • Toiduvalmistamine. Retsepti valimine, toiduainete nimekirja koostamine, hankimine, tundma õppimine ja hoiustamine, mõõtmine ja kaalumine. Töövahendite valimine. Toidu valmistamine jälgides retsepti (segamine, hakkimine, vahustamine, purustamine jne.), toiduainete kuum- või külmtöötlemine ( külmutamine, kuumutamine, küpsetamine jne., toidu serveerimine, töövahendite korrastamine.
 • Pesu pesemine pesumasinaga. Määrdunud pesu kokku korjamine, sorteerimine värvi ja materjali järgi, pesu masinasse asetamine, pesuvahendi valimine ja doseerimine, pesuprogrammi valimine, pesu kuivama panemine ja kokku korjamine, pesu voltimine ja ladustamine.
 • Majapidamistööd. Laua katmine ja koristamine, salvrätikute voltimine, nõude pesemine ja kappi panemine, laua ja pindade puhastamine ning korrashoid, toalillede hooldamine, prügikottide vahetamine

2. Käsitöö valik teenusekasutaja huvist lähtuvalt (paberkottide valmistamine ja dekoreerimine, õnnitluskaartide valmistamine, küünalde valmistamine, vannipallide valmistamine, kangastelgedel ja SAORI-telgedel kudumine).

 • Paberkottide valmistamine ja dekoreerimine. Kavandite koostamine, kottide materjali valimine, ettevalmistamine (lõike järgi lõikamine), voltimine ja kokku liimimine. Kaunistuste valmistamine/valimine ja kaunistamine.
 • Õnnitluskaartide valmistamine. Kaardi kavandite koostamine, materjali valimine ja ettevalmistamine ( lõikamine, voltimine), kaunistuste valmistamine/ valimine ja lõplik viimistlemine.
 • Küünalde valmistamine. Parafiini omadused ja kasutamine. Vahaplaadi värvi ja lõhna valimine. Küünlavormi valimine. Vahaplaadist väikeste tükikeste murdmine ja vormide täitmine.
 • Vannipallide valmistamine. Materjalidega tutvumine, õigete koguste kaalumine, erinevate aroomiõlide ja värvainete valimine, ainete segamine ja purustamine, vormi valimine ja kasutamine, tulemi pakkimine.
 • Kangasteljed ja Saori Kangastelgede töökorda seadmine ja telgede juurde kuuluvate abivahendite kasutamine. Kavandite koostamine. Vaibamaterjalide ettevalmistamine ja sorteerimine Vaiba/kudumi/tekstiili kudumine telgedel. Tulemi viimistlemine.
 • Eneseteostus loometöö kaudu Looming kui eneseväljendus ja suhtlemisvõimalus. Oma loomingu esitlemine ja turustamine.

3. Koristus (sise- ja välikoristus, erinevate pindade puhastus, inventari korrastamine ja hoiustamine) valik teenusekasutaja huvist lähtuvalt

 • Koristustööde järjekord. Töövahendite korrashoid, sh puhastuslapi kasutamine ja hooldamine. Koristus- ja juurde kuuluvad puhastustööde ohutusnõuded. Kaitsekindad ja nende kasutamine. Keskkonnasõbralik koristamine. Puhastusainete hoidmine.
 • Välikoristus. Vastavalt hooajale välitööde teostamine- lehtede riisumine ja prügikotti panemine, prügikottide konteinerisse viimine, okste koristamine, lume rookimine, kõnniteede korrashoid.
 • Sisekoristus. Põranda pühkimine, erinevate pindade (mööbel, seinad, aknalauad, peeglid, käsipuud jms.) puhastus. Prügi välja viimine.
 • Inventari korrastamine ja hoiustamine. Inventari/ tarbekaupade ( WC-paber, prügikotid, kätepaber, seep jms.) paigutamine riiulitele, riiulite korrastamine, pappkastide kokkupanemine ja virnastamine. Tegevusruumides tegevusvahendite riiulite ja kappide korrastamine.

Pikaajalise kaitstud töö teenuse tingimustega saab tutvuda Sotsiaalkindlustusameti veebilehel: www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kaitstud-too

Küsimuste ja info korral pöörduda merike dot merirand at kaokeskus dot ee.