Õppetöö

Õppe- ja kasvatustegevus toimub individuaalse õppekava alusel, mis viiakse läbi Põhikooli ja Käo Tugikeskuse lastekeskuse sidusas koostöös. Õppetöö on jaotatud õpitervikuteks, milles erinevad arenguvaldkonnad omavahel lõimuvad.

Õpitervikud on:

  • emakeel ja suhtlemine;
  • tunnetus ja taju;
  • sotsiaalne suhe ja rühmatöö;
  • käeline tegevus ja peenmotoorika;
  • muusika ja liikumine;
  • üldmotoorika;
  • igapäevaoskused;
  • hommikuring, suhtlusring.

Käo Põhikooli päevakava

Käo Põhikooli õppenõukogu koosolekud 2017-2018õa

06.12.2017 kell 14.00
10.05.2018 kell 14.00
30.05.2018 kell 14.00
30.08.2018 kell 14.00

 2017 / 2018. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

 1) I vaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;

 2) II vaheaeg 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;

 3) III vaheaeg 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a;

 4) IV vaheaeg 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a;

 5) V vaheaeg 12. juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a.