Õppetöö

Õppe- ja kasvatustegevus toimub individuaalse õppekava alusel, mis viiakse läbi Põhikooli ja Käo Tugikeskuse lastekeskuse sidusas koostöös. Õppetöö on jaotatud õpitervikuteks, milles erinevad arenguvaldkonnad omavahel lõimuvad.

Õpitervikud on:

 • emakeel ja suhtlemine;
 • tunnetus ja taju;
 • sotsiaalne suhe ja rühmatöö;
 • käeline tegevus ja peenmotoorika;
 • muusika ja liikumine;
 • üldmotoorika;
 • igapäevaoskused;
 • hommikuring, suhtlusring.

Käo Põhikooli päevakava

Käo Põhikooli õppenõukogu koosolekud 2019-2020 õa

 1. 13.11.2019 kell 14.00
 2. 22.04.2020 kell 10.00
 3. 27.05.2020 kell 14.00
 4. 27.08.2020 kell 10.00

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg 21.–27. oktoober 2019
II vaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020
III vaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020
IV vaheaeg 20. aprill – 26. aprill 2020
V vaheaeg 10. juuni – 31. august 2020