Käo Tugikeskuse hinnakiri 2020

 

Jrk nrTeenus

Ühik

Hind 

1.Intervallhoiu ööpäevaringse teenuse 24 tunni hind ilma toitlustamisetaööpäev14.00
2. Intervallhoiuteenuse 12 tunni hind ilma toitlustamisetapäev10.00
3.Intervallhoiuteenuse 8 tunni hind ilma toitlustamisetapäev8.00
4. Intervallhoiuteenuse 1 tunni hind ilma toitlustamisetatund3.00
5. 

Tegevus- ja õppevahendid lapsele (laste päevahoiuteenusel)

kuu10.00
6. Omaosalustasu täiskasvanutele ühes kuuskuu26.00
    

Alus: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti käskkiri 18.08.2015 nr STA-4/39. 

Toitlustamise hinnad: 

Jrk nrTeenusÜhik

Hind

1.Hommikusöök täiskasvanulekord1.20
2.Lõunasöök täiskasvanulekord2.80
3.Õhtusöök majutuseskord2.80

Hinnad kooskõlastatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga 01.01.2020