Käo Tugikeskuse hinnakiri 2020

 

Jrk nrTeenus

Ühik

Hind 

1.

Igapäevaelu toetamise teenuse päeva-ja  nädalahoiuteenuselmajutuse hind

Alus: 01.03.2018 nr STA-4/12

kuu6.00
2. 

Tegevus- ja õppevahendid lapsele (laste päevahoiuteenusel)

kuu10.00
    
    

Käo Tugikeskuse igapäevaelu toetamise teenuse korraldus kinnit. 05.05.2020 KK 1-4/8

Toitlustamise hinnad: 

Jrk nrTeenusÜhik

Hind

1.Hommikusöök täiskasvanulekord1.20
2.Lõunasöök täiskasvanulekord2.80
3.Õhtusöök majutuseskord2.80

Hinnad kooskõlastatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga 01.01.2020