Intervallhoiuteenus Maleva keskuses

1. märtsil 2017 käivitus ESF projekt “Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis” projekti number: 2014-2020.2.02.16-0030, mil alustati ettevalmistustöödega ööpäevaringse intervallhoiuteenuse piloteerimiseks Käo Tugikeskuse Maleva keskuses. 

Esimesed intervallhoiuteenuse piloteerimises osalevad teenusekasutajad võetakse vastu alates esimesest septembrist 2017. Kokku on Maleva keskuses neli teenusekohta. Projekti kahe aasta jooksul soovitakse teenust piloteerida vähemalt 16-ne raske- ja sügava intellektipuudega täiskasvanuga. 

Projekti eesmärk on luua raske ja sügava intellekti- ja liitpuudega täiskasvanute vanematele tingimused töö leidmiseks ja säilitamiseks ning tööl käimiseks.

Teenuse piloteerimises osalemise soovijatel palume ühendust võtta e-posti aadressil: kaokeskus@kaokeskus.ee