Prindi

Avatud uste päevad 3.-4. mai 2017 Päevakeskus Käo lastekeskuses ja Käo Põhikoolis

Päevakeskus Käo lastekeskus ja Käo koolipere ootavad oma praeguseid ja tulevasi vanemaid/ eestkostjaid ning koostööpartnereid (erialaspetsialiste, tulevasi töötajaid jne) tutvuma lastekeskuse ja kooli igapäevase õppe- ja kasvatustegevusega.

Käo Põhikool on MTÜ Inimeselt Inimesele loodud eraomanduses kool (ilma õppemaksuta). 
Käo Põhikoolis:

  • õpivad lapsed, kellele nõustamiskomisjon on soovitanud õpetust põhikooli  lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku või hooldusõppes;
  • õppe- ja kasvatustegevus toimub kõigil õpilastel individuaalse õppekava alusel ja viiakse läbi Käo Põhikooli ja Päevakeskus Käo sidusas koostöös;

Keskusesse ja kooli võetakse vastu lapsi, kes elavad Tallinnas või lähivaldades.

Avatud uste päevi korraldame selleks, et koostöö keskuse-kooli ja kodu vahel toimiks hästi ning toetaks iga lapse arengut.

Mõlemal päeval on võimalik ajavahemikul 9.00-13.00:

  • saada infot kooli ning päevakeskuse õppe- ja kasvatustegevusest;
  • külastada õppetunde;
  • osaleda maja tutvustaval ringkäigul;
  • saada infot rehabilitatsiooniteenuste võimalustest;
  • esitada avaldus kooli õppima asumiseks ja päevakeskusesse päevahoiuteenusele saamiseks.

Avatud uste päevadel osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine:
E-posti aadressil: marge kaokeskus.ee  või telefonil  677 3495.

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee