Prindi

Hinnapakkumised ESF-i projekti töökohtadele. Projekt: "Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis”

HINNAPAKKUMINE PROJEKTI TÖÖKOHTADELE

PROJEKT “ Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis”, projekti number: 2014-2020.2.02.16-0030.

Projekti periood: 01.03.2017-28.02.2019

Projekti eesmärk: on ööpäevaringse intervallhoiuteenuse osutamise abil luua Tallinnas ja Viimsis raske ja sügava vaimu- ning liitpuudega täisealisele isikule ja suure hoolduskoormusega teenuse kasutaja vanemale/ eestkostjale tingimused tööl käimiseks, töö leidmiseks ja töö säilitamiseks. Projektis seatud eesmärkide täitmine mõjutab sotsiaalset sidusust ja võrdsete võimaluste tagamist ühiskonnas.

Projekti käigus luuakse 6 intervallhoiuteenuse kohta (4 kohta Tallinnas ja 2 kohta Viimsi vallas), et pakkuda teenust vähemalt 16-le raske ja sügava vaimu- ning liitpuudega täisealisele isikule.

Projekti tulemuseks on kvaliteetsem ja integreeritum teenuste osutamine, mis toetab raske ja sügava vaimu- ning liitpuudega inimestele intervallhoiuteenuse osutamist ning loob teenuse kasutaja vanemale/ eestkostjale tingimused tööturul osalemiseks. Teenuste arendamise ja investeeringute koosmõjul pareneb teenuse kättesaadavus, kvaliteet ja tulemuslikkus kuna teenuseid osutatakse vajaduspõhiselt. Planeeritud tegevuste edukas läbiviimine toetab ühtlast intervallhoiuteenuse arengut Tallinnas ja Viimsis ning teenuse kasutajate elukvaliteedi tõusu regioonis, toetades suure hoolduskoormusega vanema/ eestkostja võimekust tööhõives osalemisel. Selle tulemusel areneb kohalike omavalitsuste võimekus ja professionaalsus osutada vajalikke sotsiaalteenuseid, mis aitab ennetada kallimate teenuste osutamise vajadust.

Kandideerida palume inimestel, kellel on sotsiaaltööalane kõrgharidus või vähemalt 5-aastane töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas.

Palume teha projektitööst huvitatud inimestel hinnapakkumine alljärgnevatele projekti töökohtadele:

1. Projektijuht Tallinnas töötab töökoormusega 0,34 (56h/kuus). Tööperiood 01.03.2017-28.02.2019. Teha hinnapakkumine 24 kalendrikuu kohta koos tööjõumaksudega. Hinnapakkumise tähtaeg on 28.02.2017.

2. Projekti koordinaator Tallinnas töötab töökoormusega 0,33 (56h/kuus). Tööperiood 01.03.2017-28.02.2019. Teha hinnapakkumine 24 kalendrikuu kohta koos tööjõumaksudega. Hinnapakkumise tähtaeg on 28.02.2017.

3. Projekti koordinaator Viimsis töötab töökoormusega 0,33 (56h/kuus). Tööperiood 01.03.2017-28.02.2019. Teha hinnapakkumine 24 kalendrikuu kohta koos tööjõumaksudega. Hinnapakkumise tähtaeg on 28.02.2017.

4. Tegevusjuhendajate töö juhendaja töötab osalise tööajaga 0,5 koormusega kuus. Tööperiood 01.03.2017-28.02.2019. Teha hinnapakkumine 24 kalendrikuu kohta koos tööjõumaksudega. Hinnapakkumise tähtaeg on 28.02.2017.

Pakkumisest huvitatutel palume ühendus võtta E-posti aadressill jane kaokeskus.ee. Peale ühenduse võtmist saadame pakkumiste lehe hinnapakkumise koostamiseks.

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee