Prindi

Päevakeskus Käo ja Käo Põhikooli lapsed saavad kasutada

2013a detsembris alustasime raha kogumist, et osta meie lastekeskuse ja Käo Põhikooli lastele Rehabilitatsioonigrossingu komplekt.

Alates 2015a septembrist on meie lastel võimalus osaleda Rehabilitatsioonigrossingus, mida viib läbi instruktori koolituse läbinud füsioterapeut Laura Feldbach. Rehabilitatsioonigrossingul on positiivne mõju nii liikumispuudega kui ka autismispektrihäirega lastele. Liikumispuudega laste puhul on oluline anda neile võimalus tajuda oma keha ja kehaosi erinevates kehaasendites, ruumis või situatsioonis. Lisaks annab grossingul treenimine võimaluse tajuda oma keha liikumissuunda ja liikumiskiirust. Samasugust propriotseptiivse ja vestibulaarse süsteemi arendamist vajavad ka autismispektrihäirega lapsed.

Rehabilitatsioonigrossingu aktiivse ja intensiivse treeninguga kaasneb kahtlemata liikumisrõõm. Lapsed, kes igapäevaselt kasutavad liikumiseks abivahendit, saavad võimaluse kogeda tunnet, et ta liigub ja liigutab end ise. Kaasnev edutunne ja nauding omaenese tahtlikest liigutustest paneb suurema osa laste näod särama, paljud neist avastavad endas järjest uusi võimeid, leiutavad uusi harjutusi ja loovad imelisi liigutusmustreid– see kõik toetab ka lapse psühhoemotsionaalset arengut.

Täname meie suurtoetajaid Wiseman Interactive OÜ-d ja Lions Klubi Tallinn/VIA-d ning kõiki teisi annetajaid/ toetajaid, kes aitasid kaasa rehabilitatsioonigrossingu ostmisele ja töösse rakendamisele. Täname Jaak Grossi, kelle juhendamisel oleme jõudnud igapäevase grossingu kasutamiseni. Grossing annab meile veelgi suuremad võimalused laste motoorsete potensiaalide arendamiseks ning liikumisest rõõmu tundmiseks.

 

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee