Prindi

Päevakeskus Käo huvigrupid

 
Päevakeskus Käo sisemised huvigrupid:
 • Juhtkond;
 • Töötajad;
 • TSTA (omanik, rahastaja).

Päevakeskus Käo välised huvigrupid:

 • Teenusekasutajad ja nende vanemad/ eestkostjad;
 • Poliitika loojad (SoM, HTM);
 • Sotsiaalkindlustusamet;
 • Koostööpartnerid:

- MTÜ Inimeselt Inimesele Käo Põhikool;

- Tallinna Tugikeskus Juks;

- Tallinna Vaimse Tervise Keskus;

- AS Maarja Küla;

- Võru Järve Kool;

- Jaagu Kool;

- Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool jt;

- NOOR (välisvabatahtlikud);

- Kaitseressursside amet;

- Tallinna Vangla;

- Hoolekande Ekspertiisi ja Nõustamiskeskus (HENK);

- Ruskeasuo Kool (Soome);

- Blankers-Hage v.o.f.

 • KOV-id;
 • Vallavalitsused (Harku, Kiili, Viimsi);
 • Sisse ostetavad teenused:

- Transporditeenus AS Termak;

- Toitlustajad (Maritta, JK Taverni);

- Abivahendifirmad (Tervise Abi OÜ, Invaru OÜ);

- Koristusteenused.

 • Ühingud ja liidud:

- Tallinna Puuetega Inimeste Koda;

- EPIK.

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee