Prindi

Individuaalsete tegevuste töötuba

Tegevuskava

Töö paberihundiga;
Märkmepaberite valmistamine;
Salvrätikute valmistamine, voltimine;
Lihtsa toidu valmistamine.

Eesmärk

Osaleja omandab individuaalseteks töötegevusteks vajalikke lihtsaid töövõtteid ja oskusi. Järgib ohutusnõudeid kontoritehnika ja terariistade kasutamisel. Suudab tegutseda võimalikult iseseisvalt kasutades PCS piltidest koostatud tegevusjuhist, retsepti.

Teemad

1. Töö paberihundiga. Kasutatud paberi kogumine rühmadest ja kontorist. Kasutatud paberi sorteerimine (utiili või märkmepaberiks). Kasutatud paberi utiliseerimine (ribastamine paberihundis). Ohutusnõuete järgimine. Töökoha korrashoid.

2. Märkmepaberite valmistamine. Kasutatud paberi valge osa ära lõikamine kääride või lõikuriga. Ohutusnõuete järgimine. Töökoha korrashoid

3. Salvrätikute valmistamine, voltimine. Paberirullist vajaliku suurusega paberilehtede rebimine. Paberilehtede voltimine salvrätikuks. Töökoha korrashoid.

4. Lihtsa toidu valmistamine. Lihtsamad eeltöötlemisvõtted: sorteerimine, pesemine, koorimine, tükeldamine. Vahustamine, kokku segamine, maitsestamine.

Töövahendid ja materjalid

 • Paberihunt;
 • käärid, kohandatud spetsiaalsed käärid;
 • lõikur;
 • prügikaskt;
 • kätepaberirullid;
 • toidunõud, söögiriistad, köögitarvikud. 
Hindamine
Töötoas osaleja:
 • oskab kasutada ergonoomiliselt õigeid ja ohutuid töövõtteid;
 • oskab valida oma tööks sobivaid vahendeid;
 • oskab teostada ettevalmistustöid;
 • oskab kasutada paberihunti;
 • oskab eristada ja sorteerida kasutatud paberit;
 • oskab kasutada kääre ja/või lõikurit;
 • oskab voltida salvrätikuid;
 • oskab osaleda lihtsa toidu valmistamisel; toiduainete eeltöötlemisel;
 • oskab korrastada töövahendeid;
 • osaleb erinevates tööfaasides;
 • oskab asjakohaselt hinnata oma tegevust ja töö tulemust;
 • oskab juhendajaga, kaaslasega koos töötada, vajadusel abi paluda.

 

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee