Prindi

Lavatöö töötuba

Tegevuskava

Lavatöö (ruumide kohandamine üritusteks ja etendusteks, rekvisiitide ja kostüümide valmistamine ja hooldus, kehalised harjutused, eeskavade lavastamine ja etteasted). 

Eesmärk

Lavatöö töötoas õpitakse kuidas viia läbi üritusi ja etendusi. Alates ruumi ettevalmistamisest kuni ürituse läbiviimiseni ja koristamiseni. Osaleja arendab vaatlusvõimet, väljendusoskust, loovust, kujutlusvõimet, analüüsioskust, sotsiaalseid oskusi ja koostöövõimet, emotsionaalseid ja intellektuaalseid võimeid. Osaleja avastab iseennast läbi liikumise ja õpib väljendama end avalikkuse ees ja üle saama lavakrambist. Osaleja on avatud erinevate väljendusvahendite suhtes. Rakendab (vajadusel abiga) oma võimeid ja eneseteostusvõimalusi loovas protsessis.

Teemad

1. Ruumide kohandamine- ruumide ettevalmistamine lähtuvalt ürituse sisust

2. Töö rekvisiitide ja kostüümidega- rekvisiitide ja kostüümide valmistamine, hooldamine ja ladustamine.

3. Harjutused- tähelepanumängud, aistinguharjutused, rollimängud kontaktharjutused, kujutluspilti ergutavad ülesanded, rütmi ja liikumis harjutused, taju stimuleerimine, tunnetuslikud harjutused, harjutused intuitsiooniga, vastastikmõju harjutused.

4. Eeskavade lavastamine- tantsude, laulude, etüüdi õppimine ja harjutamine. Etteasted.

5. Eneseteostus loometöö kaudu- looming kui eneseväljendus ja suhtlemisvõimalus. Osaleb loomingulises protsessi ja astub ülesse esinemistel. 

Väljasõidud Teatri külastus ja esinemised väljaspool keskust.
Töövahendid ja materjalid
 • Muusikakeskus, muusika, erinevad peakatted, pildid (emotsioonid, loomad jms.), muusikariistad, võimlemisrõngad, võimlemismatid, võimlemispulgad.
 • Kostüümid, rekvisiidid, muusika, käpiknukud;
 • Mööbel (toolid, lauad).
Hindamine

Töötoas osaleja:

 • oskab läbi viia üritusi
 • on tegutseda rekvisiitide ja kostüümidega
 • on enesekindel ja julge suhtleja;
 • valdab erinevaid eneseväljendusvahendeid;
 • oskab analüüsida erinevaid olukordi ning enda käitumist;
 • on üle saanud lavakrambist ning ei karda esinemisolukordi;
 • oskab rakendada oma loovust;
 • saab esinemiskogemusi;
 • tunneb eduelamust;
 • on kaasalööjana saanud kogemuse lavastuse valmimise protsessis;
 • omab kogemusi kaaslastega suhtlemisel ja oskab teistega koos töötada;
 • omab grupitunnetust;
 • oskab väärtustada teiste kunstilist eneseväljendust.

 

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee