Prindi

Töötamise toetamise teenus

Päevakeskus Käo Maleva keskuses on teenusesaajatel võimalik täiendavalt saada töötamise toetamise teenust. Keskusel on tegevusluba teenuse osutamiseks alates 15.01.2015. 

Teenuse eesmärk:
Inimeste elukvaliteedi parendamine ja võimalikult iseseisva toimetuleku suurendamine läbi töötamise spetsiaalselt psüühilise erivajadusega tööealisele inimestele kohandatud töötubades. 

Teenus sisaldab järgmisi tegevusi:

  • teenusesaaja tööalane nõustamine, juhendamine;
  • ea- ja võimetekohaste töiste tegevuste harjutamine ning tööoskuste kujundamine;
  • teenusesaaja tööle motiveerimine;
  • teenusesaaja huvidest lähtuvalt tema võimetele sobivate töötegevuste otsimine/ kohandamine;
  • teenusesaaja toetamine, juhendamine/ nõustamine kohandatud tööjuhendite abil;
  • teenusesaaja ja tema kaaslaste juhendamine töö käigus tekkivates suhetes;
  • muudesse tegevustesse kaasamine, mis on vajalikud töötamise toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.

Päevakeskus Käo Maleva keskuses on võimalus osaleda järgmistes töötubades:

Töötubade tegevust koordineerib vanemsotsiaalpedagoog Liis Rändur.

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee