Prindi

Ettepanekute/ kaebuste vorm

LISA 

ETTEPANEKUTE JA KAEBUSTE VORM

 

Keskuse üksus ……………………………………………………………..…………

 

Ettepanek/ kaebus (täidab ettepaneku/ kaebuse tegija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oodatav lahendus (täidab ettepaneku/ kaebuse tegija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ettepaneku/ kaebuse esitaja andmed:

 

 

Ees- ja perekonnanimi ……………………………………………………………...

 

Postiaadress …………………………………………………………………….........

 

E-posti aadress ………………………………………Telefon ...……………………

 

Ettepaneku/ kaebuse esitamise kuupäev …………………………………….…….

 

Allkiri ………………………………………………………………………………...

 

 

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee