Prindi

Rühmade komplekteerimise alused

Päevakeskus Käo täiskasvanute keskuste (Pae keskus, Maleva keskus) rühmade komplekteerimise alused

Teenust osutatakse kuueliikmelistes rühmades, mis on komplekteeritud teenusesaaja tegevusvõimele ja käitumise eripärale. Iga kahe keskuse teenusekasutaja kohta peab olema vähemalt üks sotsiaalpedagoog.

Täiskasvanute keskustes võetakse rühmade komplekteerimisel arvesse:

 • kuulumine keskuse teenusekasutajate sihtgruppi (raske või sügav intellektipuue või liitpuue);
 • sobivus/ valmidus rühmas tegutsemiseks;
 • teenuskasutaja elukoht va liikumisabivahendit kasutavad teenusekasutajad;
 • ligipääsetavus keskuse ruumides;
 • tingimused suurema hooldusvajadusega teenusekasutajatele (WC-de arv ja suurus, tõstuki kasutamise võimalus, mähkimis-/pesemislaud, funktsionaalvoodi, et võimaldada teenusekasutajatele puhkust, asendivahetust jne) ning töötajate hoolduskoormus (arvestatakse, mitu suure hooldusvajadusega teenusekasutajat on rühmas);
 • kohandatud keskkond individuaalseks või grupitegevuseks (vajadusel eraldatud kohad individuaalseks tegevuseks);
 • teenusekasutajate omavaheline sobivus (tegevusvõime, käitumise eripärad, tervislik seisund, huvid jne);
 • vanema/ eestkostja sooviga arvestatakse juhtumipõhiselt.

Päevakeskus Käo Pae keskus pakub teenuseid järgmiste piirkondade teenusekasutajatele:

 • Lasnamäe;
 • Pirita;
 • Kesklinn;
 • Haabersti;
 • Mustamäe.

Päevakeskus Käo Maleva keskus pakub teenuseid järgmiste piirkondade teenusekasutajatele:

 • Põhja-Tallinn;
 • Mustamäe;
 • Haabersti;
 • Nõmme;
 • Kesklinn;
 • Kristiine.
Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee