Prindi

Struktuur ja töötajad

Päevakeskus Käo strukruur (muudetud 01.01.2017).

KESKUSE JUHTKOND

Direktor- Päevakeskus Käo üldine juhtimine, eelarve, majandusküsimused, arendusprojektid.

Teenuste juht- teenuste koordineerimine ja arendamine Päevakeskus Käo täiskasvanute keskustes- Pae keskuses ja Maleva keskuses.

Kvaliteedijuht- süsteemne tegevus asutuse tulemuslikkuse parendamiseks, jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime tagamiseks. Päevakeskus Käo arendustöö, kvaliteedimeeskonna töö koordineerimine;

KESKUSE TÖÖTAJAD

Personalijuht- personali- ja asjaajamisvaldkonda puudutava töö juhtimine, tööjõu värbamine, toitlustamise arved. Täidab töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid.

Sotsiaaltöötaja- Pae keskuse ürituste koordineerimine ja külaliste vastuvõtu korraldamine.

Majandusjuhataja- töövahendite ja teenuste tellimine, intervallhoiu teenuse koordineerimine, tööajatabelite koostamine.

Eripedagoogilise töö juht- eripedagoogilise töö koordineerimine ja nõustamine Päevakeskus Käo üksustes.

Rehabilitatsioonitöö koordinaator- lastekeskuse ja Pae keskuse rehabilitatsioonitöö koordineerimine.

Tegevusterapeut- teraapia kaudu teenusesaajate tegevusvõime suurendamine igapäevatoimingutes.

Füsioterapeut- lastekeskuse teenusesaajate individuaalne ja rühma füsioteraapia/ võimlemine. Abivahenditega seotud küsimused.

Vanemsotsiaalpedagoog lastekeskuses- lastekeskuse sisulise töö planeerimine ja koordineerimine.

Sotsiaalpedagoog lastekeskuses- laste päevane hooldamine ja ea- ning võimetekohaste tegevuste juhendamine. Koostöö Käo Põhikooli õpetajatega.

Vanemsotsiaalpedagoog Pae keskuses- Pae keskuse sisulise töö planeerimine ja koordineerimine. Täiskasvanute keskuse järjekorraga seotud küsimused, vanemate/ eestkostjate nõustamine.

Muusikalise tegevuse juhendaja- rühma ja individuaalne muusikateraapia täiskasvanute keskustes.

Kehalise tegevuse juhendaja- rühma ja individuaalne füsioteraapia/ võimlemine täiskasvanute keskustes.

Vanemsotsiaalpedagoog Maleva keskuses- Maleva keskuse töö sisuline koordineerimine ja korraldamine. Töötubades tegevuste koordineerimine, töötajate juhendamine, vabatahtlike töö koordineerimine, koostöö vanemate/ eestkostjatega.

Sotsiaalpedagoog Pae keskuses ja Maleva keskuses- teenusesaajate päevane hooldamine ja ea- ning võimetekohaste tegevuste juhendamine (lähtuvalt teenusesaajat individuaalsest tegevusplaanist).

Tegevusjuhendaja- teenusesaajate päevane hooldamine ja ea-ning võimetekohaste tegevuste juhendamine

Sotsiaalhooldaja- täiskasvanud teenusesaajate ööpäevaringne hooldamine ja järelevalve (intervallhoid).

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee