Prindi

Vastuvõtt

Teenuse kohta annab informatsiooni keskus ja/ või isiku elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond ning rehabilitatsiooniasutused. Teenuse taotlemine ja registreerimine toimub keskuses. Teenuse saamiseks peab lapse seaduslik esindaja esitama või allkirjastama teenuse osutajale järgnevad dokumendid:

  • lapse vanema/ eestkostja avaldus koos lisaga Päevakeskus Käo vastuvõtu kohta;
  • lapse isikut tõendav dokument;
  • lapse vanema/ eestkostja isikut tõendav dokument;
  • ametlikult kinnitatud väljavõte lapse tervisekaardist selle olemasolul, meditsiinitõendid (kuulmine, nägemine);
  • nõustamiskomisjoni otsus;
  • rehabilitatsiooniplaan;
  • Sotsiaalkindlustusameti (SKA) otsus puude raskusastme kohta;
  • lapse individuaalse arengu jälgimise kaart või ülevaade eelnevast arengust (iseloomustus lasteasutusest).

Teenuse osutamise aluseks on lapse seadusliku esindaja vormikohane avaldus päevahoiuteenusele võtmise kohta ning direktori käskkirjaga kinnitatud otsus teenusele võtmise kohta. Seejärel allkirjastatakse kahepoolne koostöökokkulepe (Päevakeskus Käo ja lapse vanema/ eestkostja vaheline kokkulepe).

Päevahoiuteenuse osutamine toimub tööpäevadel kell 8.00 - 17.00. Nädalavahetustel, riigipühadel ja kollektiivpuhkuse ajal on keskus suletud. Vastavalt laste kohalolekule, jätab keskus endale õiguse töö rühmades ümber korraldada. 

Teenust osutatakse kuueliikmelistes rühmades, kus töötab kahe lapse kohta üks kasvataja. Rühmad on komplekteeritud vastavalt laste tegevusvõimele ja käitumise eripärale. Lastele on keskuses kaks toidukorda (hommiku- ja lõunasöök).  

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee