Prindi

Keskusest

2. jaanuaril 2004. aastal avati Päevakeskus Käo täiskasvanute keskus- Pae keskus, kus osutatakse päevahoiuteenust (tööpäevadel). 

Eesmärk:
Luua tingimused parima võimaliku toimetuleku tagamiseks tavapärases keskkonnas ja võimalikult aktiivne osavõtt eakohastest tegevustest päevakeskuses. Toetada teenusekasutaja perekondi, andes neile võimaluse tööl käimiseks või võimaldada ajutist päevast puhkust. Vähendada teenusekasutaja pikaajalisele hooldusele suunamise vajadust.

Teenus sisaldab järgmisi tegevusi:

Teenuse pakkumisel tagab teenuse osutaja intellekti- või liitpuudega isikule:
  • hooldus- ja hügieenitoimingud;
  • kodumajanduslikes-ja eneseteeninduslikes tegevustes juhendamise ja abistamise;
  • võimete-ja eakohaste igapäevaelu tegevuste toetamise;
  • tegevustesse kaasamise;
  • teenusekasutaja perekonna ja tugivõrgustiku nõustamise- ja informeerimise;
  • toitlustamise.
Teenuse osutaja koostab koostöös isikuga või tema esindajaga isikule individuaalse tegevusplaani (ITP).


Teenuse sihtgrupiks on raske-ja sügava intellektipuude või liitpuudega isikud alates 18 eluaastast, kes elab kodus koos pere ja/või lähedastega.

Vastunäidustused teenusele suunamiseks on:
  • statsionaarset ravi vajav psüühikahäire või somaatilisest haigusest tulenev põetusvajadus;
  • nakkushaigused aktiivset ravi vajavas ja /või nakkavas faasis;
  • vanaduspensioni ikka jõudnud dementsusediagnoosiga isikud;
  • agressiivne käitumine, mis on ohtlik enesele, teistele teenuse kasutajatele ja töötajatele.

Päevakeskus Käo päevahoiuteenuse kirjeldus
Päevakeskus Käo täiskasvanute keskuste (Pae keskus, Maleva keskus) rühmade komplekteerimise alused.
Täiskasvanute keskuse kodukord

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee