Prindi

Rehabilitatsioon


Rehabilitatsiooniteenuste kord Päevakeskuses Käo

Kellele rehabilitatsiooniteenuseid osutatakse?

Päevakeskuses Käo osutatakse rehabilitatsiooniteenuseid ilma majutuseta keskmise, raske ja sügava puudega lastele ning täiskasvanutele. Kõiki rehabilitatsiooniteenuseid osutatakse Päevakeskuses Käo eesti keeles, välja arvatud loovterapeudi teenus (muusikateraapia ja eripedagoogi teenus) Päevakeskus Käo Pae keskuses, mida osutatakse ka vene keeles. 

Asutuses koostatakse isiklikke rehabilitatsiooniplaane järgmistele sihtrühmadele:

 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2' lg 2 p 1 tähenduses lapsed kuni 18-eluaastani;
 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2' lg 2 p 2 tähenduses 16-aastased ja vanemad isikud;
 • 16-aastased kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 vanaduspensioniikka jõudnud psüühilise erivajadusega isikud:

Milliseid rehabilitatsiooniteenuseid pakutakse?

Rehabilitatsiooniteenused Päevakeskus Käo lastekeskuses:

Sihtrühmad:

1. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2' lg 2 p 1 tähenduses lapsed kuni 18-eluaastani;
2. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2' lg 2 p 2 tähenduses 16-aastased ja vanemad isikud;
3. 16-aastased kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 vanaduspensioniikka jõudnud psüühilise erivajadusega isikud.
 
Teenused:
 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine;
 • rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö;
 • rehabilitatsiooni tulemuste hindamine;
 • sotsiaaltöötaja teenus;
 • eripedagoogi teenus;
 • logopeedi teenus;
 • füsioterapeudi teenus;
 • tegevusterapeudi teenus;
 • loovterapeudi teenus- muusikateraapia ja kunstiteraapia.

Rehabilitatsiooniteenused Päevakeskus Käo Pae keskuses:

Sihtrühmad:

1. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2' lg 2 p 2 tähenduses 16-aastased ja vanemad isikud;
2. 16-aastased kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 vanaduspensioniikka jõudnud psüühilise erivajadusega isikud.

Teenused:

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine;
 • rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö;
 • rehabilitatsiooni tulemuste hindamine;
 • sotsiaaltöötaja teenus;
 • eripedagoogi teenus;
 • loovterapeudi teenus- muusikateraapia ja kunstiteraapia;
 • füsioterapeudi teenus;
 • tegevusterapeudi teenus.

Kes kuuluvad Päevakeskus Käo rehabilitatsioonimeeskonda?

 • meeskonna koordinaator, sotsiaaltöötaja Hanna-Liisa Tiitso;
 • arst Mallika Koel;
 • meditsiiniõde Inna Rahendi;
 • eripedagoog- logopeedi kvalifikatsiooniga Mai Uudevald, Kaie Henk, Sirly Eelmets, Margit Raigla, Merle Henberg;
 • eripedagoogid Kati Kiiver (hindamine, nõustamine), Kaidi Pill, Marge Siimann;
 • füsioterapeudid Laura Feldbach, Kärt Krautman, Liis Randmäe;
 • tegevusterapeudid Jaanika Savolainen, Jaanika Ennok, Käty Saluveer, Kristi Viimsalu;
 • muusikaterapeudid Kertu Rummel, Ingrid Floss;
 • kunstiterapeut Irina Evseeva, Miina Rõngas, Helina Vares.

Kuidas registreeruda rehabilitatsiooniteenusele?

Rehabilitatsiooniteenustele ja rehabilitatsiooniplaani koostamisele registreerumiseks palume ühendust võtta telefonil 677 3495 või e-maili teel hannaliisa@kaokeskus.ee

Registreerumisel palume teatada:

 • suunamiskirja number ja otsuse vastuvõtmise kuupäev;
 • isikuandmed;
 • millises lasteasutuses, koolis või keskuses teenusesaaja käib (võimalusel eripedagoogiline iseloomustus);
 • kontaktandmed.

NB! Teenusesaaja käib teraapiates koos esindajaga.

Kaasa võtta:

 • suunamiskiri;
 • eelmine rehabilitatsiooniplaan;
 • iseloomustus õppe-, kasvatus- või hoolekandeasutusest;
 • võimalusel väljavõte arstlikest dokumentidest.

Kuidas meid leida?

1. Päevakeskus Käo lastekeskuse rehabilitatsioonimeeskond asub Tallinnas, Kristiine linnaosas aadressil Käo 53. Ühistransporti kasutades saate meie juurde sõita kesklinnast bussidega nr. 17 ja 17A Nõmme tee peatusesse ning bussiga nr 23 Västriku peatusesse

2Päevakeskus Käo Pae keskuse rehabilitatsioonimeeskond asub Tallinnas, Lasnamäe linnaosas aadressil Pae 37/Võidujooksu 18. Ühistransporti kasutades saate meie juurde sõita kesklinnast bussiga nr 31 Uus-Pae peatusesse.

NB! Päevakeskus Käo lastekeskuses ja Pae keskuses on olemas kõik juurdepääsu võimalused liikumispuudega inimestele.

Lisainfot rehabilitatsiooni küsimustes leiate Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt.

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee