Prindi

Arendustöö

Oleme oma keskuses oluliseks pidanud eripedagoogikaalast arendustööd, et olla kursis erinevate meetodite ja lähenemistega selles vallas. Aastate jooksul oleme fookusesse võtnud kaks olulist teemat, alternatiivkommunikatsioon ja autism.

Alternatiivkommunikatsiooni (AAC) arendustöörühm alustas oma tegevust 2009. aasta hilissügisel. Algne vajadus töörühma kokkukutsumiseks oli Päevakeskus Käo  lastekeskuse ja täiskasvanute keskuse (nüüdne Pae keskus) PCS sümbolsõnavara ühtlustamine ja kokkuleppimine.

Tänaseks on AAC töörühmaga liitunud meie kolmas üksus, Maleva keskus ja Käo Põhikool. Ka töörühma tegevusliinid on ajas muutunud. Praegu on töörühma peamisteks tegevusaladeks:

 • heade praktikate vahetamine AAC vallas kolme üksuse ja kooli vahel, sh suhtlusraamatud, suhtlustahvlid, tegevusjuhised, sotsiaalsed lood, õppe- ja arendusmaterjalid jm;
 • erinevate AAC meetodite tutvustamine, kogemuste vahetamine;
 • uute AAC vahendite ja meetoditega kursis olemine (sh tahvelarvuti rakendused jm);
 • kasutusel olevate AAC vahendite talletamine digitaalselt (sh, esemelise kommunikatsiooni sümbolid, vahendite fotod, PCS sõnastik, lihtsustatud viipevara, suhtlustahvlid, tegevusjuhised, PCS pildikeelsed dokumendid, sotsiaalsed lood, õppe- ja arendusmaterjalid);
 • esemelise kommunikatisiooni ja viipevara vajaduspõhine täiendamine;
 • jätkuvalt tegeleme vajaduspõhiselt PCS sümbolsõnavara väljatöötamise ning kokkuleppimisega keskuse üksuste ja kooli vahel;
 • AAC alaste sise- ja väliskoolituste läbiviimine.

2015 aasta sügisel said kõik Päevakeskus Käo ja Käo Põhikooli töötajad endale kaasaskantava PCS pildipanga laste ja noortega suhtlemiseks.  

Alates 2015 aasta sügisest on AAC arendustöörühmaga lähedalt seotud MTÜ Inimeselt Inimesele rahvusvahelise alternatiivkommunikatsiooni assotsiatsiooni ISAAC (International Society for Augmentative and Alternative Communication) liige.

Autismi töörühm alustas oma tegevust 2013 aastal.

Selles töörühmas on liikmeid kõigist kolmest Päevakeskus Käo üksusest ja Käo Põhikoolist. Töörühmas tegeletakse väga erinevate autimi puudutavate teemadega.

Peamised tegevusliinid autismi teema arenduses on:

 • heade praktikate vahetamine autismi temaatika vallas kolme üksuse ja kooli vahel, sh sotsiaalsed lood, arendus- ja õppematerjalid;
 • erinevate metoodikate ja lähenemiste tutvustamine, kogemuste vahetamine;
 • hindamismaterjalide kohandamine;
 • juhtumite arutelud;
 • autismiga seotud materjalide digitaalne talletamine;
 • autismialased sise- ja väliskoolitused.

Arendusgruppide tegevusi koordineerib Kati Kiiver. Päevakeskus Käo eripedagoogilise töö juht

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee