Prindi

Kursusetööd

Meetme 1.3.1 "Kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamine" projekt
1.3.0102.09 - 0063
"Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul"
                          

Eripedagoogika kursuse ERILINE ÕPPIJA edasijõudnutele
EV Haridus - ja Teadusministeeriumi õppekavade registri kood nr 714
Kursuslaste KURSUSETÖÖD

Kursusetööde nimekirja leiad SIIT!

Marguse elu kogukonnas
Autor: Mairi Lokk

Individuaalsed õppekavad ja üleminekuplaanid Räpina Aianduskooli Maarja Küla rühmas
Autor: Riina Vikman

Samm eneseväärikuse poole
Autorid: Hele Angerjärv, Vally Koorits

Lisa-aastate õppesisu Võru Järve Koolis
Autorid: Reeli Saar, Anu Kallas, Gaida Vassin, Anne Morel

Puhastamise ja koristamise lihtsad võtted
Autor: Riina Asumets

Liikumisõpetuse tunnikavad
Autor: Liina Kikas

Selge keel õpitervikute loomiseks
Autor: Ene Raud

Pildikirjas retseptikogu
Autor: Katrin Rand

Sidus tugivõrgustik tervikõppes
Autorid: Ene Aulik, Tiina Fuchs

Olen iseseisev
Autor: Ave Tämm

Toetav tugivõrgustik erivajadustega inimestele Tallinna linnas
Autor: Irina Kalde

Helid, värvid ja sümeetria meeleolu loomisel
Autorid: Lii Linder, Juta Tulev

"Mängult ja päriselt" - erivajadustega õppija teatriõpe
Autor: Zoja Mellov

Motiveerimine tööprotsessis
Autor: Nele Talussaar

Erilisest õppijast eriliseks tegijaks
Autor: Anneli Säre

Erivajadustega kutseõppija puhastustööde õppematerjal
Autor: Maivi Pajula

Kommunikatsioonimapp täiskasvanule
Autor: Merike Melsas

Tervikõppe rakendamine kodumajanduse erialal
Autor: Kati Kiiver

Visualiseeritud tegevusjuhendid eneseteenindusoskuste arendamiseks
Autorid: Jaanika Savolainen, Birgit Sell

Henry portfoolio
Henry täidetud portfoolio
Portfoolio näidisvorm
Autor: Marina Allika

Õppemäng "Kodumajandus"
Autor: Katrin Lipso

I Rahaga arveldamine
II Eesti rahatähed ja suurussuhted
III Iseseisvad tööd ja ülesanded
Autor: Kersti Laius

Pille peseb pesu
Autor: Liis Rändur

Klientide kaasamine arenguvestlustel
Autor: Silvia Looveer

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee