Prindi

Intervallhoid

2007. a. jaanuarist pakutakse Päevakeskus Käo Pae keskuses intervallhoiu teenust raske ja sügava intellekti­- ning liitpuudega täiskasvanutele.

Teenust osutatakse Päevakeskus Käo Pae keskuses, aadressil Võidujooksu 18 / Pae 37, Tallinnas.

Teenuse sihtgrupiks on raske-ja sügava intellektipuude või liitpuudega isikud alates 18 eluaastast.

Teenuse eesmärk: 
Pakkuda kodus elavale täisealisele raske või sügava intellekti- või liitpuudega isikule ajaliselt piiratud perioodil ööpäevaringset hooldusteenust vähendamaks pereliikmete hoolduskoormust.

Teenuse sisu:

Teenuse pakkumisel tagab teenuse osutaja intellekti- või liitpuudega isikule:
 • hooldus- ja hügieenitoimingud;
 • eneseteeninduslikes tegevustes juhendamise ja abistamise;
 • tegevustesse kaasamise;
 • majutuse ja toitlustamise.
Teenuse osutaja koostab koostöös isikuga või tema esindajaga isikule individuaalse erivajaduste infolehe ja viib läbi proovipäeva.

Vastunäidustused:

 • statsionaarset ravi vajav psüühikahäire või somaatilisest haigusest tulenev põetusvajadus;
 • nakkushaigused aktiivset ravi vajavas ja/ või nakkavas faasis;
 • vanaduspensioni ikka jõudnud dementsusediagnoosiga isikule;
 • agressiivne käitumine, mis on ohtlik enesele, teistele teenuse kasutajatele ja töötajatele.

Teenuse taotlemine:

Teenuse kasutaja esindaja teavitab keskust vähemalt 5 tööpäeva enne teenusele tulekut teenusele tuleku aja telefoni teel, e-kirjaga või kohale tulles;
Teatamine toimub tööpäeviti 9.00-17.00 telefonil 672 0696, e-kirja teel tatjana@kaokeskus.ee või kohale tulles (Pae 37/ Võidujooksu 18 Tallinn).
 
Registreerimiseks on vajalikud järgnevad andmed:
 • isikuandmed ja esindaja andmed;
 • teenuse osutamise aeg (teenuse osutamise alguspäev ja saabumise kellaaeg, teenuse osutamise lõpetamise päev ja lahkumise kellaaeg);
 • toitlustamine.

Teenuse osutamiseks on vajalikud järgnevad dokumendid:

 • täidetud teenuse kasutaja individuaalne erivajaduste infoleht;
 • vajadusel perearsti või eriarsti hinnang teenuse kasutaja tervislikule seisundile seal hulgas ravimid;
 • vajadusel teenuse kasutaja vanema/eestkostja poolt töötajate juhendamine.

Maksimaalne teenuse maht on 21 kalendripäeva aastas, neist suvekuudel 7 kalendripäeva. Teenust on võimalik kasutada tunni, päeva või ööpäevase arvestusega.

Intervallhoiuteenuse kirjeldus
Intervallhoiuteenuse kodukord

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee