Prindi

Tagasiside

Päevakeskus Käo veebilehe kaudu soovime Teile pakkuda asjakohast infot. Seetõttu on meile Teie arvamus väga oluline. Ootame nii positiivset tagasisidet, ettepanekuid ja märkusi valdkonna info paremaks esitlemiseks. Võtame Teiega soovi korral ühendust esimesel võimalusel.

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn. Telefon: (+372) 677 3495, kaokeskus kaokeskus.ee